Chimey Draft Technology
 • exodraft - Danmark
 • exodraft - Deutschland
 • exodraft - Norge
 • exodraft - Sverige
 • exodraft - France
 • exodraft - Polska
 • exodraft - Finland
 • exodraft - United Kingdom
 • exodraft - EU
 • ENERVEX - USA
 • Strona Główna
 • Drukuj
 • Skontaktuj się z nami
 • Login

Oto jak działa ten system

System exodraft zapewnia właściwe, stałe podciśnienie na wylotach spalin kotłów, niezależnie od porcji ciepła i panujących warunków pogodowych i najbliższego otoczenia budynków.

Stale optymalizowany ciąg podtrzymuje wydajność kotłów, redukuje zużycie energii i zmniejsza wytwarzanie dwutlenku węgla.

Sam wyciąg kominowy exodraft montowany jest na szczycie komina, aby kontrolować ciąg w przewodach i podtrzymywać na najbardziej ekonomicznym i energooszczędnym poziomie.

Elektroniczny sterownik EBC20 wyczuwa zmiany wahania przepływu gazów w przewodach podczas, gdy zwiększa się lub zmniejsza intensywność grzania kotłów, kontroluje szybkość wentylatora i dzięki temu utrzymuje dobry przepływ gazów w górę, zgodnie z warunkami panującymi w przewodach.

EBC20 jest instalowany pomiędzy wyciągiem kominowym i najwyższym kotłem lub ogrzewaczem wody.

Bezpieczeństwo zapewniają urządzenia, które odcinają dopływ gazu do kotłów gdy wystąpi niedostateczny ciąg, lub dzięki wysłanemu sygnałowi elektrycznemu do regulatorów kotłów. System jest certyfikowany na podstawie BS 5440: Część 1 (2008) i BS 6644 (2005).

System daje możliwość deweloperom, kontraktobiorcom, lokalnym władzom, spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym sprostanie wytycznym stawianym przez przepisy, niezależnie od tego jak skomplikowana jest struktura bloku mieszkalnego.