Chimey Draft Technology
 • exodraft - Danmark
 • exodraft - Deutschland
 • exodraft - Norge
 • exodraft - Sverige
 • exodraft - France
 • exodraft - Polska
 • exodraft - Finland
 • exodraft - United Kingdom
 • exodraft - EU
 • ENERVEX - USA
 • Strona Główna
 • Drukuj
 • Skontaktuj się z nami
 • Login

Oto jak działa system CAS

CAS System Automatyzacji Kominowej exodraft dla pojedynczego kotła składa się z wyciągu kominowego podłączonego do sterownika EBC20 lub alternatywnie EFC16, 18 lub EFC35 dla prostszych instalacji. Dla instalacji z większą liczbą kotłów, należy przewidzieć jeden lub więcej wyciągów kominowych odpowiednio podłączonych do sterownika EBC20.

Sam wyciąg kominowy to elektrycznie zasilany wentylator. Kiedy jest włączony, wyciąga dym z komina. Moc wentylatora pozwoli na zastosowanie nawet długich poziomych przewodów kominowych do 15 m!

Silniki stosowane przez exodraft w wyciągach kominowych montowanych na kominie wytrzymują długotrwale temperaturę nawet do 250ºC; w przypadku wyciągów montowanych na bocznej ścianie domu wytrzymują temperatury do 150ºC. Silniki są bezwibracyjne, dzięki czemu praca wyciągów kominowych jest bardzo cicha.
EBC20 jest to automatyczny sterownik do instalacji kotłowej. System sterowania monitoruje i podtrzymuje ustalony ciąg dopasowując go do stałego ciśnienia. System ten wyposażony w wejścia i wyjścia dla dwóch kotłów. ES12 to ekspander, za pomocą którego można zwiększyć liczbę obsługiwanych kotłów.
W momencie, gdy kocioł lub system grzewczy jest włączany, wyciąg kominowy zaczyna pracę przy maksymalnej prędkości. To oznacza, iż jest zawsze wystarczający ciąg kiedy instalacja się załącza. To zapewnia najlepsze z możliwych warunków dla kotłów i przez to bardziej ekonomiczne.
Jeśli ciąg spadnie poniżej ustalonej wartości, prędkość wyciągu kominowego będzie regulowana do momentu osiągnięcia nastawionego poziomu. Jeśli to będzie niemożliwe, kocioł lub inna instalacja grzewcza zostanie odłączona. Stanie się tak po 15 sekundach, aby uniknąć nieprawidłowych wyłączeń systemu.
Jest możliwe ustalenie wartości alarmującej, czasu opóźnienia i czasów pracy. System sterujący EBC20 daje również możliwość podłączeń zewnętrznego wejścia dla przełącznika ciśnienia lub alarmu, i opcjonalnie wyjścia do systemu sterującego w całym obiekcie.