Chimey Draft Technology
 • exodraft - Danmark
 • exodraft - Deutschland
 • exodraft - Norge
 • exodraft - Sverige
 • exodraft - France
 • exodraft - Polska
 • exodraft - Finland
 • exodraft - United Kingdom
 • exodraft - EU
 • ENERVEX - USA
 • Strona Główna
 • Drukuj
 • Skontaktuj się z nami
 • Login

EFC21

Został opracowany do zastosowania z gazowymi urządzeniami grzewczymi z otwartą komorą spalania w połączeniu z wyciągami kominowymi takimi jak RSVG, RHG i RSHG.

System sterownika kontroluje ciąg w kominie za pomocą przepływomierza w wyciągu kominowym. Dopływ gazu do spalania jest wstrzymany do momentu, w którym ciąg w kominie będzie na zadawalającym poziomie. Jeśli ciąg spadnie poniżej zadanej wartości, system automatycznie odetnie dopływ gazu.

EFC21 posiada certyfikat CE, co oznacza, że jest zgodny z dyrektywą gazową.

Akcesoria:

Magnetyczny zawór gazu: urządzenie to (opcjonalne) musi zostać zastosowane w systemach z wykorzystaniem EFC21.

Puszka instalacyjna – EFC: Jeżeli sterownik musi zostać zainstalowany tam gdzie nie ma gniazdka elektrycznego, można zastosować puszkę instalacyjną – EFC do montażu naściennego montując sterownik EFC21 lub EFC25. Okablowanie można poprowadzić od spodu puszki instalacyjnej EFC i dalej poprowadzić wzdłuż ściany.