Chimey Draft Technology
 • exodraft - Danmark
 • exodraft - Deutschland
 • exodraft - Norge
 • exodraft - Sverige
 • exodraft - France
 • exodraft - Polska
 • exodraft - Finland
 • exodraft - United Kingdom
 • exodraft - EU
 • ENERVEX - USA
 • Strona Główna
 • Drukuj
 • Skontaktuj się z nami
 • Login

EFC18

EFC18 to automatyczny sterownik służący do regulacji wyciągów kominowych exodraft. Jest wyposażony w czujnik temperatury, który powoduje włączenie wyciągu po osiągnięciu zadanej temperatury. Kiedy temperatura spada poniżej zadanej, system zapewnia działanie wyciągu jeszcze przez następne 45 minut w celu upewnienia się, że dym nie dostanie się do wnętrza domu.

Przy włączeniu ręcznym, wyciąg kominowy jest ustawiony na maksimum wydajności. Następnie system regulujący – automatycznie reguluje prędkość do ostatnio ustawianej prędkości. To oznacza, iż ciąg w kominie przy rozpalaniu jest bardzo silny, co ułatwia odpalanie. Przy dokładaniu opału istnieje możliwość – przyciśnięcia przycisku jednokrotnie – w celu ustawienia ciągu na maksimum na trzy minuty. Następnie szybkość spada do poziomu wcześniej ustawionego.
W przypadku wykorzystania sterownika EFC18, przy kominie musi zostać zamontowany wyłącznik separujący REPSW2x16. Montaż wyłącznika należy powierzyć wykwalifikowanemu technikowi.