Chimey Draft Technology
 • exodraft - Danmark
 • exodraft - Deutschland
 • exodraft - Norge
 • exodraft - Sverige
 • exodraft - France
 • exodraft - Polska
 • exodraft - Finland
 • exodraft - United Kingdom
 • exodraft - EU
 • ENERVEX - USA
 • Strona Główna
 • Drukuj
 • Skontaktuj się z nami
 • Login

EBC20

EBC20 jest to automatyczny sterownik do instalacji kotłowych i instalacji wielo-paleniskowych podłączonych do wspólnego przewodu kominowego. System sterowania regulatora monitoruje i podtrzymuje ustalony ciąg regulując do stałego ciśnienia. System sterownika wyposażony w wejścia i wyjścia dla dwóch kotłów. ES12 to opcjonalny ekspander, za pomocą którego można zwiększyć liczbę obsługiwanych kotłów.

W momencie, gdy kocioł lub system grzewczy jest włączany, wyciąg kominowy zaczyna pracę z maksymalną prędkością. System nie wyłącza kotła(ów) dopóki nie osiągnie wystarczającego ciągu. To oznacza, iż jest zawsze wystarczający ciąg kiedy instalacja się załącza. Zapewnia to najlepsze z możliwych warunków dla kotłów i najbardziej ekonomiczne spalanie.

Jeśli ciąg spadnie poniżej ustalonej wartości, prędkość wyciągu kominowego będzie regulowana do momentu osiągnięcia nastawionego poziomu. Jeśli to nie będzie możliwe, kocioł(kotły) lub inna instalacja grzewcza zostanie odłączona. Nastąpi to po 15 sekundach, aby uniknąć nieprawidłowych wyłączeń systemu.

Jest możliwe ustalenie wartości alarmującej, czasu opóźnienia i czasów pracy. System sterujący EBC20 zawiera również możliwość podłączeń zewnętrznego wejścia dla przełącznika ciśnienia lub alarmu, i opcjonalnie wyjścia do centralnego systemu sterującego w całym budynkiem (systemy inteligentnych budynków).

Dzięki zmianie ustawień fabrycznych, sterownik EBC20 może zostać zaprogramowany tak, aby:

 • Kontrolował dopływ świeżego powietrza do kotłowni
 • Funkcjonował jako dwu-stopniowy regulator
 • Regulował na zasadzie pomiaru nadmiaru ciśnienia

Akcesoria:

ES12: Jest to ekspander do sterownika EBC20. Wykorzystywany w wielo-paleniskowych instalacjach, gdzie więcej niż dwa kotły są połączone z jednym przewodem kominowym. Ekspander umożliwia dodanie kolejnych czterech kotłów. Kilka ekspanderów ES12 może być połączony ze sobą jednocześnie.

Puszka-PDS: Jest to ciśnieniowy wyłącznik bezpieczeństwa dla pojedynczego kotła. Jest to dodatkowe urządzenie monitorujące, które może być podłączone z EBC20 dla dodatkowego bezpieczeństwa.